Kompetencer

Nedrivning/nedskæring

 • Vi udfører totalnedrivning af huse, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme.
 • Samt indvendige nedrivninger hvor der er behov for en rydning, men hvor facader og vægge skal bibeholdes.
 • Vi udfører nedskæring af jernkonstruktioner, varmecentraler, kedelanlæg og skorstene.

Jernbanearbejde

 • Kim´s Nedbrydning er sikkerhedsgodkendt af Bane Danmark til at leverer sikkerhedsydelser i forbindelse med sporarbejde.
 • Alle vores medarbejdere har gennemgået kurset ”Pas på på banen”.
 • Desuden har vi medarbejder der har gennemgået ”Pas på på banen for maskinfører”.
 • Vi arbejder bl.a. som underentreprenør ved udskiftning af spor, perroner samt ved anlæggelse af nye banestrækninger.

Vintervedligehold

 • Vi udfører saltning og snerydning af fortov, stier, veje og parkeringsarealer m.v.
 • Vi råder over en effektiv maskinpark med både store og små maskiner.
 • Vi laver faste vintervedligeholdsaftaler. Vi har både private og offentlige kunder.

Entreprenøropgaver

 • Vi udfører skoventreprenørarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, belægning arbejde, samt udgravning til søer.
 • Vi vedligeholder bygninger og arealer på erhvervsejendomme.

Skrot / Metal

 • Vi opkøber jern & metalskrot til dagspris.
 • Mulighed for opstilling af container til skrot.
 • Vi pakker container med skrot til export.

Maskinpark

 • Vi lægger stor vægt på at have en moderne, funktionsdygtig maskinpark.
 • Vi udlejer maskiner med fører.
 • Vores maskinpark omfatter både store og små maskiner: fra 0,9 til 40 tons.